Ergens op het partijkantoor in Amsterdam moet een stille gang zijn waar de portretten hangen van mensen die voorzitter zijn geweest van een partijcommissie die iets moest melden over de partij zelf. Dus niet van de commissies die een beginselprogramma schreven of de panelen lieten schuiven. Alleen van de commissies die lieten weten wat er fout is gegaan met het een of ander en hoe het beter kan. Daar hangen Jos van Kemenade, Ed van Thijn (in veelvoud), Annie Brouwer, Margreeth de Boer en Roel in ’t Veld. Maar ook de minder in het oog lopende commissievoorzitters hebben er een portret: Tineke Netelenbos, Edit Hallensleben, Leen Vleggeert en Hans Anderson. En nu hangt Ruud Vreeman er ook. Misschien moet de nieuw verkozen partijvoorzitter eens een werkconferentie uitschrijven met deze mensen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers