Hermen Hoek en Marc van Osch zijn werkzaam als docent Nederlands op de OSG Hugo de Groot in Rotterdam. Met Vrijmipo bezorgen zij poëzie op bijzondere en onvermoede plekken.

De Zuid-Hollandse Alblasserwaard is een mooie plek om te wandelen en te fietsen. Sinds een aantal jaar is het ook een gebied waar veel poëzie te ontdekken valt. In het project Dichter bij de polder worden dertig toonaangevende dichters gekoppeld aan een plek in het landschap: een boom, de bocht van een rivier, een kerkje. De schrijvers, onder wie bekende namen als Willem Jan Otten, Radna Fabias en Anna Enquist, maken een gedicht dat geïnspireerd is op deze plek. Een kunstenaar vereeuwigt dit gedicht vervolgens in een bronzen sculptuur. Hiermee krijgt de poëzie een fysieke plek in het landschap. Er zijn wandel- en fietstochten uitgezet om al deze plaatsen te kunnen ervaren, maar ook de argeloze recreant kan op deze manier zomaar op een mooi gedicht stuiten.

Ook Vicky Francken kreeg de opdracht om een gedicht te schrijven. Geïnspireerd door de omgeving van de Donkse Laagten, een veenweidegebied rondom buurtschap Den Donk, schreef ze een gedicht waarin geborgenheid en groei elkaar raken. Francken publiceerde in diverse literaire tijdschriften voor ze in 2017 debuteerde met de bundel Röntgenfotomodel­ ­– waar ze onder meer de C. Buddingh’-prijs mee won.

Grondbeginsel                                                   

Een nieuwe dag klimt omhoog uit de mist
van de morgen, als een mol uit ondergronds
donker en ik kom uit de grond van mijn wortels
uit de stam van een man en een vrouw.

Kon ik kruipen uit tijd en uit huid, dan borg ik mij nog
in de takken die me tilden – harshandig, sterk.
Zonder? Lag ik nog ergens in het gras dat precies
mijn lengte had. De boom die ik ben, was ik nooit

zonder wortels. Groeien gaat geheel vanzelf en toch
is het zwaar werk.                           

Vicky Francken (1989)
Dichter bij de polder - 2017

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten