WBS-fellow Leen Hoffman beschrijft in 'Waar is de Arbeid gebleven' hoe de sociaal-democratie vanaf haar ontstaan heeft geworsteld met het begrip arbeid. Hij analyseert hoe gedurende honderd jaar (1914-2014) de sociaal-democratie volledige werkgelegenheid nastreefde, en wat er van haar voornemens is gerealiseerd.

Klara Boonstra in het voorwoord: 'Vandaag staan we voor eenzelfde opdracht als toen. Hoe kan kwalitatief goede arbeid de levens van mensen verbeteren en zo bijdragen aan een sociaal rechtvaardige samenleving? De feitelijke plannen zullen misschien een andere vorm krijgen, maar de uitgangspunten blijven hetzelfde.'

Uitgeverij Elikser, Leeuwarden 2017

> Bestel Waar is de Arbeid gebleven' voor € 24,50 bij uitgeverij Elikser.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl