In nrc Next van 29 maart jl. verhaalt darmchirurg Lange over een internationaal congres over liesbreukchirurgie dat hij organiseerde. Hij had daarvoor een collega uitgenodigd van een Nederlands ziekenhuis dat een ‘liesbreukstraat’ heeft, waarmee goede resultaten worden geboekt. Helaas, de directie van het betreffende ziekenhuis verbood de chirurg de werkwijze met collega’s te delen. Dat zou de concurrentiepositie van het ziekenhuis kunnen schaden. De medische sector, van opleidingen tot de exploitatie van ziekenhuizen, wordt voor het overgrote deel gefinancierd uit publieke middelen: belastingen en ziektekostenpremies. Dat doen we omdat de meeste burgers een goede gezondheidszorg van groot belang vinden. Het delen van ‘best practices’ is daarbij waardevol. Maar de terughoudendheid valt de ziekenhuizen niet kwalijk te nemen. De politieke meerderheid in dit land heeft bepaald dat ook ziekenhuizen moeten geloven aan marktwerking. Waarom eigenlijk?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers