Zeven bijdragen over de verzorgingsstaat

Hervorming van de verzorginsstaat is noodzakelijk om een solidaire samenleving ook in de toekomst te behouden. Wat zijn de uitgangspunten van een sociaal-democratische hervorming? En op welke dilemma's stuit de PvdA bij het uitwerken van een alternatief voor het huidige beleid? In deze bundel worden antwoorden gezocht op vragen als:

* Zijn we werkelijk bereid werk boven inkomen te stellen?
- Zo ja wat zijn daarvoor de grootste belemmeringen?
* Welke risico's (bijvoorbeeld op het gebied van scholing en zorg) dienen zich aan? Wie treffen ze in het bijzonder en hoe moeten ze gedekt worden?
* Wat organiseren we collectief en wat laten we aan sociale partners en individuele burgers over?
* Wat zijn de kosten van de toekomstige verzorgingsstaat?
- Willen we die dragen of verlagen?

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl