Jaarboek 2013

Waarom maakt werk ons nog steeds ongelukkig? Wanneer is de strijd tussen flexwerkers en vaste werknemers nou eens afgelopen? Hoe houden bedrijven op aandeelhouders met kwartaalcijfers te bedienen, en beginnen ze weer voor de maatschappij te produceren?

In de gelukkige onderneming geven Frans Becker en Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Klara Boonstra, Ivo Kuypers en Leni Beukema, Harry Starren, Hubert Smeets, Jelle van der Meer, Mei Li Vos, Ronald Dekker, Fabian Dekker, Jurre van den Berg, Tom Plat en Hendrik Noten, Dimitris Pavlopoulos, Frits Prakke, Wim van Hennekeler en Jaap Woldendorp antwoord op deze vraag.

‘De gelukkige onderneming' is een publicatie van de Wiardi Beckman Stichting en verschijnt onder redactie van Frans Becker en Menno Hurenkamp bij Uitgeverij Van Gennep.

Besprekingen van het boek in de pers
Ad Valvas VU
'Management desastreus voor arbeidsverhoudingen aan de VU'
Blog afdeling Sociologie van de VU
Dimitris Pavlopoulos schrijft mee aan “De gelukkige onderneming”
Volkskrant
De gelukkige onderneming" van WBS bij de zes 'echt goede boeken' van Volkskrant. Zie ook de foto hiernaast.

Bestellen: 
U kunt het boek bestellen via het secretariaat van de WBS: info@wbs.nl voor € 5,- exclusief verzend-kosten.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten