Menno Hurenkamp heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Hurenkamp is als politicoloog verbonden aan de UvA en als fellow op het terrein van democratie en politieke partijen aan de WBS.

He wrote and edited both popular and academic books on Dutch politics and international politics.

Publicaties