S&D verschijnt in druk half augustus.

Redactioneel - Voor onze democratie
VRIJMIPO - Salam al Ismael - Niemand weet wat gaat gebeuren!
Column - Nik de Boer - Democratie en de grenzen van het recht
Maurits Meijers - Economisch links, groen en progressief

Voor onze democratie
Tim 'S Jongers - 'Den Haag doet maar wat'
Janneke Holman - 'U bent persoonlijk uitgenodigd om de Haagse politiek te adviseren!'
Hans Vollaard - Directe participatie is logisch, maar werkt beperkt
Meike Bokhorst - Politieke participatie in vergeten wijken
Pieter Maessen & Paul Andriessen - Leren van lokale partijen
Vincent Bijlo - Al 26 jaar RoodGroen in Bunnik
Wim Meijer - Burgers in Niemandsland
Column - Sarah de Lange - Laat zestienjarigen stemmen
Column - Niesco Dubbelboer, Kido Koenig & Tim 'S Jongers - De weg omhoog uit het democratische dal
Menno Hurenkamp - Baas over het eigen leven

Column - Willemijn Zwart - Van niets te verbergen naar niets te kiezen
Sofie Kuilman & Jacqueline Kalk - Ondersteuning aan minima: een woud aan regels vol ongelijkheid
Jeroen Recourt - Vier landen, één koninkrijk en een scheve machtsbalans

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten