De wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks schreven de basis voor een nieuw links verhaal voor Nederland in het discussiestuk ‘Samen onze toekomst in handen nemen’. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan directeuren Tim ’S Jongers en Noortje Thijssen in een podcastserie met experts in gesprek. Deze zomer komt iedere woensdag een nieuwe aflevering online. Je kunt de podcasts luisteren op Spotify, of kijk hier voor andere platforms om te luisteren. 

#1 Merijn Oudenhampsen & Naomi Woltring

Deze aflevering gaat over onze observatie dat er sinds de jaren tachtig een omslag heeft plaatsgevonden naar afnemend collectief welzijn. Het neoliberalisme speelt daarin een grote rol. We gaan in gesprek met Merijn Oudenampsen en Naomi Woltring, twee experts inzake het neoliberalisme in Nederland.

Deze podcast werd opgenomen vóór de val van het kabinet-Rutte IV en de aankondiging van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Luister de aflevering op Spotify

#2 Sophie Bloemen & Ewald Engelen

Deze aflevering gaat over collectieve voorzieningen als basis van de samenleving. Moeten we sociale zekerheid, zorg, onderwijs en volkshuisvesting niet als lasten, maar als lusten zien? We praten erover met Sophie Bloemen en Ewald Engelen.

Luister de aflevering op Spotify

#3 Ralf Embrechts & Denise Harleman

Deze aflevering gaat over een vrij, waardig en zeker bestaan. Wat is daarvoor nodig? We vragen het aan Ralf Embrechts, initiatiefnemer van de Quiet500, en Denise Harleman, oprichter van Collectief Kapitaal.

Luister de aflevering op Spotify.

#4 Hendrik Noten & Rodrigo Fernandez

Deze aflevering gaat over het eerlijk delen van de welvaart. We spreken erover met Hendrik Noten, medeauteur van het boek Fantoomgroei, en Rodrigo Fernandez, onderzoeker bij SOMO.

Luister de aflevering op Spotify

#5 Daan Roovers & Kido Koenig 

Deze aflevering gaat over het samen vormgeven aan de toekomst. We spreken erover met Daan Roovers, filosoof en sinds kort Eerste Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, en Kido Koenig, directeur van de Foundation Max van der Stoel.

Luister de aflevering op Spotify

#6 Nicky Pouw & Wouter Scheepens

Deze aflevering gaat over een economie waarin het welzijn van mens en planeet zwaarder weegt dan financieel gewin op korte termijn. We spreken erover met Nicky Pouw, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek Welzijnseconomie, en met Wouter Scheepens, interim-directeur van MVO Nederland.

Luister de aflevering op Spotify

#7 Sieger Sloot 

eze aflevering gaat over klimaatrechtvaardigheid. Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en de lasten van de groene transitie eerlijk worden verdeeld? We spreken erover met klimaatactivist Sieger Sloot van Extinction Rebellion.

Luister de aflevering op Spotify

#8 Jantine Kries & Floris Alkemade

Deze aflevering gaat over de verdeling van de schaarse ruimte. We spreken erover met Jantine Kriens, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, en met architect en stedebouwkundige Floris Alkemade.

Luister de aflevering op Spotify

#9 Lilian Alibux

Deze aflevering gaat over internationale solidariteit. We spreken erover met Lilian Alibux, directeur Engagement van Oxfam Novib.

Luister de aflevering op Spotify

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers