Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de Sociale Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam.