Hubert Smeets werkt sinds 1980 bij NRC Handelsblad. Hij heeft daar verschillende functies vervuld, onder meer die van adjunct-hoofdredacteur. Van 2003 tot eind 2007 was hij hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer.