Voor het Van Waarde-project interviewden WBS-medewerkers zo’n tien jaar terug tientallen leraren, verplegers, agenten, kleine ondernemers, marktkooplui, fotografen, schoonmakers, buschauffeurs en allerlei anderen over hun leven en werk. Een van de boegbeelden van Van Waarde werd Brigitte de Waal, die we spraken nadat ze door een nieuwe aanbestedingsronde nog maar anderhalve minuut de tijd kreeg om een heel klaslokaal schoon te maken. Ze mopperde over de ‘broodjes etende elite’, waarbij ze ons wat ongemakkelijk liet raden of ze het over ons wanna be politici had of over het management van het bedrijf waarvoor ze werkte.

In S&D gaat het de laatste tijd vaak over de groeiende kloof tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Van Waarde toonde aan dat die kloof niet zo onoverbrugbaar is dat je elkaar niet meer kunt verstaan: een gesprek voeren over wat goed werk is ging zonder moeite, eigenlijk met iedereen. Door in abstracties te praten maak je het probleem soms ook groter dan nodig is. Hoe politici praten (en of ze oprecht geïnteresseerd zijn, welke waardeoordelen ze uitstralen) doet ertoe. Dat laten Kjell Noordzij, Willem de Koster en Jeroen van der Waal dit nummer zien met hun onderzoek naar politiek wantrouwen.

Michael Hameleers schrijft over een onderwerp dat daaraan raakt: hoe desinformatie vooral de sentimenten en angsten versterkt van kwetsbare groepen in de samenleving die zich niet vertegenwoordigd voelen door de gevestigde orde.

Ruud Koole benoemt, in een artikel gebaseerd op zijn boek Twee Pijlers, het risico dat kiezers en volksvertegenwoordigers steeds minder invloed krijgen. Wimar Bolhuis, Leonard Besselink en Paul de Beer reflecteren op deze constatering.

Verder schreven Paul Tang en Maurijn Rezvani een verslag van de strijd tegen internationale belastingontwijking (waar eindelijk voortgang op is), en vindt u dit nummer een vertaling van een artikel van Mariana Mazzucato waarin ze oproept een nieuw industriebeleid te voeren met het ambitieniveau van het Apollo-programma van een halve eeuw terug.

Veel leesplezier toegewenst.

Annemarieke Nierop, hoofredacteur 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939, verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2021). 

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2500-3000. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl