Jaarboek 1984

Redactie: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp

--> download de pdf

Verbaal radicalisme versus praktisch reformisme. Deze tegenstelling die zich steeds weer manifesteert wanneer de sociaal-democratie in het defensief is gedrongen, staat centraal in het Vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. 

Bart Tromp constateert dat de Partij van de Arbeid, ondanks alle retoriek over ‘planning’ en ‘ordening’ in de jaren zeventig, in feite een proces van ontradicalisering heeft doorgemaakt. Al zo’n dertig jaar wordt niet meer serieus nagedacht over de concrete organisatievormen die de weg naar het socialisme zouden moeten markeren. 

Dirk Damsma en Sjoerd Wieling beschrijven zo ’n organisatievorm, de verbruikscoöperatie. Zij geven een uitvoerig overzicht van opkomst en verval van de coöperatieve beweging in Nederland en in andere landen van West-Europa, en van de met die beweging verbonden produktieorganisaties. 

Dick Pels analyseert het werk van een van de belangrijkste ‘revisionisten’ van deze eeuw, Hendrik de Man. In de jaren twintig scherp aangevallen door de bewakers van de marxistische orthodoxie, na de tweede wereldoorlog genegeerd vanwege zijn collaboratie m et Nazi-Duitsland, is De Man een schrijver gebleven wiens werk ‘beangstigend actueel’ mag worden genoemd (kritiek op het marxisme, oorsprong en ontwikkeling van het reformisme, staat en arbeidersklasse, de ‘nieuwe klasse’ van intellectuelen).

Verder in het Vijfde jaarboek een beschouwing van Friso Wielenga over Partij van de Arbeid en Marshall-hulp (1947-1952) en een door Jan Bank verzorgde en ingeleide bibliografie van uitgaven van de Wiardi Beekman Stichting.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten