De integratie-resolutie van het partijbestuur is een gedurfde notitie. Zonder omhaal van woorden wordt erkend dat integratie niet vanzelf gaat: het is een ingewikkeld proces dat gepaard gaat met problemen en gevoelens van verlies en onbehagen. Gebleken is dat de resolutie aanleiding geeft tot discussie. Ik hoop dat dit er niet toe zal leiden dat alle heikele punten uit de tekst worden weggemasseerd.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers