Staatssecretaris Dekker wil basisscholen de mogelijkheid bieden om 15 % van hun onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans te geven. Hiermee hoopt hij excellente leerlingen een steuntje in de rug te geven. Al met al zeer onverstandig: niet alleen zijn de gevolgen voor leerlingen met een achterstand in de moedertaal onbekend, door de gebrekkige financiering dreigt een tweedeling tussen scholen die dit wel en die dit niet kunnen geven.

Voor sociaal-democraten is onderwijs altijd het emancipatiemiddel geweest voor achterstandsgroepen. Eén van de elementen hiervan is dat kinderen uit sociaaleconomisch zwakkere milieus zich kunnen optrekken aan kinderen uit sterkere milieus. Met de vraag hoe je hier vorm aan geeft, heeft de sociaal-democratie altijd geworsteld.

De maatschappelijke component van het onderwijs kan gemakkelijk botsen met de behoefte van getalenteerde leerlingen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Het is één van de redenen waarom de middenschool van Van Kemenade er, op een enkele uitzondering na, nooit gekomen is. Ook heden ten dage probeert de PvdA een dam op te werpen tegen vroegtijdige segregatie.

Een voorbeeld hiervan is het voorstel van Diederik Samsom om alle kinderen al op hun derde levensjaar naar school te laten gaan. De gedachte hierachter is dat kansarme kinderen zich dan al een jaar eerder (en langer) op kunnen trekken aan kansrijkere leeftijdgenootjes.

Het is de eeuwige vraag van de sociaal-democratie: hoe stimuleer je kansarme kinderen zonder dat je hun kansrijkere leeftijdgenootjes in hun ontwikkeling remt?

Lees de rest van het artikel in de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers