In haar column haalt Meike Bokhorst het advies aan dat nota bene Klaas Dijkhoff meegaf aan PvdA en GroenLinks: stop met dat eindeloze praten over linkse samenwerking, anders haken kiezers af. Kiezers willen dat politici bezig zijn met hun problemen, en niet met zichzelf of met hun partij. Het is een valide opmerking. Dat laat onverlet dat het verstandig is na te denken over die linkse samenwerking. Ad Melkert doet dat aan de hand van drie vragen: waarom zouden we linkse samenwerking via de Eerste Kamer organiseren? Hoe verhoudt zich het elkaar blijven vasthouden in de oppositie tot het bestendige gegeven dat de meerderheid van de kiezers overwegend voor centrumrechts pleegt te kiezen? En leidt het samengaan van PvdA en GroenLinks echt wel tot electoraal gewin voor breed links?

Ook partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent denkt niet dat de zoektocht naar linkse samenwerking snel voorbij is, schrijft ze in de inleidende tekst bij het advies Vrolijke noodzaak – Stappenplan voor linkse samenwerking. Menno Hurenkamp, Maurits Meijers, Philip van Praag, Matthijs Rooduijn en Naomi Woltring schreven dit advies op verzoek van het partijbestuur van de PvdA.

Verder vindt u in deze S&D een essay van Paul de Beer die stelt dat de arbeidsmarkt geen markt is. Dat is veel meer dan een semantische of academische kwestie. Dit inzicht heeft grote consequenties voor het arbeidsmarktbeleid en daarmee voor de kansen om een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Tineke Strik en Julia Verheul schrijven over een ander belangrijk onderwerp voor links-progressievelingen: ze fileren het falende Europese asielsysteem en schetsen hoe we tot een asielsysteem komen waarin mensenrechten wel worden gerespecteerd.

Frans Verhagen schreef vorig jaar een hoopvol essay na de verkiezing van Joe Biden in de VS, maar is na één jaar veranderd van inzicht, en zet dit nummer uiteen waarom. Tot slot reflecteert Thomas von der Dunk op het handelen van het Westen ten opzichte van Rusland de afgelopen decennia, en roept hij op hier lessen uit te trekken teneinde conflicten in de toekomst (China!) te voorkomen. Morele zelfdiscipline is wat we nodig hebben.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten