De lome zomerdagen tijdens dit politieke reces dragen de dreiging van een stilte voor de storm. De boeren, de stikstof, de oorlog, de toeslagen, de inflatie, de groeiende armoede, de woningnood, het personeelstekort in de bouw, het onderwijs, de zorg en de politie… Het zijn geen kleine opgaven waar de politiek voor staat als het tumult na Prinsjesdag straks weer losbarst.

Dit nummer van S&D vindt u achtergrondverhalen die pogen verdieping te geven bij al die uitdagingen. Neem om te beginnen het kennismakingsessay van de hand van de nieuwe WBS-directeur (vanaf september) Tim ’S Jongers, gebaseerd op de Participatielezing die hij hield over het belang van ervaringskennis bij het maken van beleid. De gescheiden werelden van degenen die het tegenzit in het leven en degenen die over hen beslissen, zijn onhoudbaar. Het heeft kwetsbaren in een onveilige positie gebracht dat hun ervaringen vaak niet serieus worden genomen.

Frank Wassenberg, Susan van Klaveren en Frank Dirks schrijven over de woningnood, en hoe die te verlichten ook zónder woningen bij te bouwen. Alfred Kleinknecht ziet wat de krapte op de arbeidsmarkt voor problemen oplevert, maar ziet nog scherper de kans die dit Nederland biedt onze economie om te vormen en afscheid te nemen van ons problematische laagproductieve groeimodel.

Rick van der Ploeg en Kati Piri schrijven over noodzakelijke veranderingen in onze buitenlandpolitiek nu Poetin op oorlogspad is en China zijn macht steeds openlijker uitbouwt. En Lotfi El Hamidi pleit voor een (her)waardering van tolerantie in de culturele smeltoven die Nederland is.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten