November 2021 verzamelde de WBS hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen.

Steeds minder mensen stemmen op linkse partijen. Tegelijk was de deelname aan buitenparlementaire acties in decennia niet zo groot. We lopen mee voor het klimaat, protesteren tegen de rot in de woningmarkt, maken een vuist tegen discriminatie en racisme. We werken mee in de buurttuin en rapen samen plastic om Nederland schoon te houden. Het vertrouwen dat via het parlement het dominante marktdenken gestopt kan worden brokkelt af, maar de bereidheid zelf in actie te komen groeit.

De versnipperde linkse politieke partijen zullen veel meer moeten samenwerken om hun doelen te kunnen bereiken. Maar ze zullen zich vooral veel meer gelegen moeten laten liggen aan maatschappelijke organisaties om aansluiting te houden bij de energie die in de samenleving bestaat om de dingen ten goede te keren.

Teneinde het debat op links meer naar de inhoud te trekken (en minder te richten op de ‘poppetjes’ en op politiek ‘scoren’) vroegen we aan zo’n dertig maatschappelijke organisaties kort op te schrijven wat hun hartenkreet is, en wat de linkse politieke partijen samen moeten/kunnen oppakken omdat er anders niets van die hartenkreet terechtkomt.

Het doel van deze bundel hartenkreten: als linkse en progressieve politiek partijen de krachten te bundelen en hoop te putten uit de energie die er bij de vele maatschappelijke organisaties zit die Nederland rijk is!

De hartenkreten zijn op 8 november aangeboden aan de partijvoorzitters en wetenschappelijke bureaus van de PvdA, SP, GroenLinks, D66, Bij1, ChristenUnie en PvdD met het voornemen begin 2022 hierover in debat te gaan.

Logo WBS

Logo Rederij Lampedusa

Logo Landelijke clientenraad

Logo rookpreventie jeugd

 

Logo FNV Young & United

Logo extinction Rebellion

Logo VSAN

Logo woonbond

Logo Iederin

  • Hartenkreet Ieder(in) - Een integrale visie op mensen met een beperking of chronische aandoening is levensbepalend

Logo Platform aanvang

Download hier de pdf met alle hartenkreten.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten