Globalisering is misschien wel de grootste politieke uitdaging van deze tijd voor linkse partijen. Maar een politiek aanvalsplan - wat te doen aan de negatieve gevolgen van globalisering - ontbreekt.

In onze zoektocht naar antwoorden organiseerden we enkele expertbijeenkomsten met wetenschappers en politici. Belangrijke bijdragen hieruit zijn gepubliceerd in de eerste twee nummers van S&D van 2018:

 • Nik de Boer: Globalisering voor sociaal-democraten: drie lessen
  Inleiding en samenvatting belangrijkste conclusies
   
 • Robert Went: Bijsturen kan en gebeurt ook
  Het idee dat globalisering een soort natuurverschijnsel is, zit er diep in. Dat moet maar eens afgelopen zijn. De politiek heeft wel degelijk invloed op de weerslag van mondiale ontwikkelingen op nationaal niveau, en kan de spelregels van globalisering veranderen.
   
 • Bart Stellinga: De financiële sector: van dominant naar dienstbaar
  We zijn nog veel te afhankelijk van de financiële sector, vooral door onze verslaving aan schulden. Daardoor zijn we extra kwetsbaar voor nieuwe crises. Dat is in belangrijke mate een nationaal vraagstuk dat aangepakt kan worden met gericht sociaaleconomisch beleid. Ook is het nodig dat financiële instellingen veel meer ten dienste van de samenleving gaan opereren dan ze nu doen.
   
 • Christiaan Vos: Belastingvlucht, dat zijn wij
  Grote bedrijven spelen landen tegen elkaar uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ondertussen wassen ze hun handen in onschuld, want ze houden zich toch aan de wet? Het aanpakken van belastingvlucht vergt meer dan alleen betere regels. Nodig is een nieuwe moraliteit, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden, onder academici, in de media en bij fiscalisten.
   
 • Erik Hormes & Paul Tang, De markt mag niet groter zijn dan de democratie
  De globalisering van kapitaal is van een heel andere orde dan de globalisering van arbeid en productie. Het politieke antwoord erop moet dus ook verschillen. Financiële globalisering kan alleen Europees of wereldwijd hard worden aangepakt. De bescherming van werkenden tegen de gevolgen van de globalisering van arbeid moet juist nationaal worden gezocht.
   
 • Klara Boonstra: De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het werkgeverschap
  Uber en Deliveroo maken winst door hun verantwoordelijkheid voor degenen die voor hen werken van zich af te organiseren. Als je het businessmodel van dit soort bedrijven eenmaal doorgrondt, is het ook mogelijk ze aan te pakken.
   
 • Casper Gelderblom & Agnes Jongerius: Een vuist maken over de grenzen heen
  Werknemers van multinationals lukt het zelden gezamenlijk tegenwicht te bieden aan hun werkgever als deze banen wil schrappen of vestigingen wil sluiten. Het instrument van de Europese ondernemingsraad zou in potentie veel meer voor hen kunnen betekenen, maar dan moet deze wel tanden krijgen door verbetering van de Europese Richtlijn en moet worden samengewerkt met de vakbeweging.
   
 • Ruben Zandvliet: Het draait om de regels, en die kun je wijzigen
  De juridische regels van globalisering zijn taai en moeilijk te veranderen. Maar het kan wel. Voorwaarde is dat politici de regels van het spel doorgronden en kansen pakken als die zich voordoen. Drie concrete aanbevelingen.
   
 • Ingo Venzke: Juridische keuzes bepalen de verdeling van macht en welvaart wereldwijd
  Het internationaal handels- en investeringsrecht is opzettelijk ontwikkeld op afstand van de politieke strijd: in rechtspraak en in vrijwel geïsoleerde besluitvormingsfora. Het gevolg is dat de politieke keuzes onvoldoende zichtbaar zijn, of zelfs helemaal niet lijken te bestaan. Dat moet en kan anders.
   
 • Marija Bartl: Voor internationale samenwerking, tegen handelsakkoorden
  De Europese Unie vervreemdt veel burgers van zich met haar handelsbeleid. Bij het tot stand komen van handelsakkoorden als TTIP, CETA en JEFTA wordt geen rekening gehouden met mensen die zich bedreigd voelen door de voortsnellende globalisering. Bovendien worden kwesties die voor veel burgers belangrijk zijn, zoals opwarming van de aarde, migratie en belastingontwijking, genegeerd.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers