Deze special over België hebben we met heel veel plezier gemaakt. En niet omdat we bij de Wiardi Beckman Stichting tegenwoordig een Belgische directeur hebben. Die had met dit nummer weinig te maken. Hij had andere bezigheden. Die bezigheden — verkiezingen — waren nog een reden om zoveel plezier te beleven aan dit nummer. Even geen doemscenario’s over waar het heen gaat met Nederland, even geen zelfkastijding: wat hadden we anders kunnen doen?
Die gesprekken voeren we natuurlijk allemaal wel, en Simon Otjes schrijft in dit nummer van S&D ook een analyse waarin hij onderzoekt hoe het komt dat de linkse partijen bij elkaar zo klein zijn geworden. Maar in dit nummer kun je vooral je hart ophalen aan alles wat er wel goed gaat in België, waar we in Nederland ons voordeel mee kunnen doen.
Journalisten in Wallonië zien zichzelf als waakhonden van de democratie en geven al jaren geen podium aan uiterst rechts, vertelt Léonie de Jonge. In Nederland schatten journalisten hun rol in de maatschappij heel anders in. Een brede discussie hierover zou welkom zijn!
Kim van Berkel, Jellien Knol en Daniël van Vuuren geven drie voorbeelden waar de Vlaamse sociale zekerheid effectiever georganiseerd is dan de Nederlandse, waardoor onder andere kinderarmoede beter tegengegaan wordt. Daar niet van willen leren zou dom zijn. Jacques van Keymeulen schrijft in een voor S&D atypische bijdrage over het Nederlands, onze gezamenlijke taal die weliswaar de naam van ons land draagt, maar die net zo goed van de Vlamingen is. Nu het Nederlands in Nederland in de verdrukking zit,
is het fijn wat meer op onze buren te kunnen leunen.
Stan De Spiegelaere legt het Belgische systeem van loonindexering uit: een automatische aanpassing van de lonen aan de kosten van levensonderhoud. Hadden wij dat maar gehad, in het afgelopen inflatiejaar! En Gloria Ghéquière loopt vooruit op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Ze beschrijft het ambitieuze gezondheidsprogramma dat België voor ogen staat voor Europa.
In dit nummer sluiten we daarnaast de serie 175 jaar Grondwet 1848 af met een bijdrage van Paul van Bovend’Eert. Ruud Koole vat alle artikelen in de serie samen en concludeert dat het hoog tijd is voor een nieuwe, integrale herziening van de Grondwet, waarbij de democratische rechtsstaat centraal staat.
Namens de redactieleden van S&D veel leesplezier toegewenst!

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten