S&D nummer 1 

Redactioneel - Alles extremer, maar de politiek niet

Column Nik de Boer - Democratiseer de Europese Centrale Bank
Gerrit Voerman & Bjorn van den Brink - Ruk naar links? Een analyse van de verkiezingsprogramma's
Peter Kanne - Kiezers denken linkser, hoe kan links profiteren?

Klara Boonstra - Een ombudsman voor eerlijk werk
Over beginselen Binnert de Beaufort - Het verhaal van de democratie heeft waarheid nodig
Arie van der Hek - Lessen uit de moderne monetaire theorie
Dirk Bezemer - Van SGP naar MMT? Europa na het Stabiliteits- en Groeipact

Column Marijke Linthorst - Vitaal
Douwe Wielenga, Els Desmet & Niels Koeman - Geef mensen betere toegang tot de stad
Column Willem Smink - De Rutte-doctrine

Marijn Molema - Groeien op krimpgebied: nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling
Fabian Dekker, Elisa de Vleeschouwer & Griet De Lombaerde - Rotterdamse wijkbasisbanen
A. L. Snijders - Levenszekerheid
 

Download S&D als EPUB bestand

S&D2021-1.epub (4.28 MB)

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten