Jacky Bax is lid van de Buitenlandcommissie van de PvdA. Ze studeerde sociologie aan de EUR. Ze begon haar loopbaan als journalist (oa NRC en Wagenings Hogeschoolblad), werkte bij het ministerie van OCW als beleidsadviseur en programmamanager aan wetenschapsbeleid, innovatiebeleid en hoger onderwijs, daarna als adj. directeur Regieorgaan SIA.

Publicaties