Dit nummer van S&D verschijnt eind april in druk.

Redactioneel - Over werken
VRIJMIPO - Beknopte beschouwing over exactheid - Miroslav Holub
Tom van der Meer - Zonder keuze valt er weinig te kiezen

Paul de Beer - Krapte op de arbeidsmarkt: maak werk aantrekkelijker
Agnes Jongerius - The only way is up
Wiemer Salverda - Het minimumloon moet nog (veel) meer stijgen
Anja Meulenbelt - In wat voor samenleving willen we leven?
Piet Fortuin - Dertigurige werkweek met behoud van salaris

Kees Verhoeven - Blijf met het gebruik van data binnen de grenzen van onze rechtsstaat
Column - Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma - Onderhandelen of doorvechten
Eefje Steenvoorden - Politiek vertrouwen of niet?

Joop van den Berg - De Koning in de Grondwet
Manar El Amrani & Henk Kummeling - Academische vrijheid verdient een plek in de Grondwet

Column - Marijke Linthorst - Treintje
Adri Duivesteijn - Bevrijd het wonen

 

 

Download S&D als EPUB bestand

S&D2023_2.epub (5.45 MB)

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten