Redactioneel - Hoe sociaal-democratisch is een groene welzijnseconomie?
VRIJMIPO, Hermen Hoek en Marc van Osch - De koe moest baren en de koe was moe
Column, Bram van Welie - Ongefundeerd betrokken
Column, Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma - De vrienden van Moskou
Serie 175 jaar Grondwet: Aart Hendriks - Onaantastbaarheid van het lichaam en de Grondwet 
---
Special Ideaal: een groene welzijnseconomie
Arjan Reurink & Tim 'S Jongers - Op weg naar een groene welzijnseconomie
Willem van der Deijl & Dick Timmer - Kiezen tussen botsende belangen
Boekessay, Paul de Beer - Duurzamer en gelukkiger zonder groei?
Interview met Tine de Moor - Commons voor dummies
Gesprek met Maarten Schiphorst - Coöperatie Herenboeren Duinstreek, Bergen (Noord-Holland)
Bernard ter Haar - De kwetsbare overheid
Michel Scholte & Werner Schouten - Zonder echte prijzen geen duurzame economie
Rens van Tilburg - Wie gaat het betalen?
----

Download S&D als EPUB bestand

S&D2023_3.epub (3.98 MB)

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten