Als je bezwaren hebt tegen de manier waarop de zorg georganiseerd is, moet je ook mee willen denken over de vraag hoe het beter zou kunnen. Onder dat motto blogt Marijke Linthorst vanaf 5 september 2016 wekelijks over de zorg in Nederland.

In december 2014 stemde Marijke Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Zij had zich in het onderwerp verdiept en was er niet van overtuigd dat dit zou leiden tot kwalitatief betere en goedkopere zorg. Sindsdien heeft de zorg haar niet meer los gelaten. Na haar vertrek uit de Eerste Kamer heeft zij zich als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Zij doet daar, onbetaald, onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. Op deze plaats doet Marijke wekelijks verslag van haar bevindingen.

Abonneren op de blogs
Volg Marijke Linthorst op haar zoektocht langs huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen en ontvang iedere week haar blogs via e-mail.

Reageren op de blogs? Maak hieronder een account aan, of stuur een e-mail naar mlinthorst@wbs.nl

Blogs van Marijke Linthorst

Ervaring
Keuzes
Lef
Transparantie
Fair
Black box
Businessmodel
Faillissement
Onderhandelingsmacht
Hinderpalen
Bezetting
Obligaties
Dure medicijnen
Druk
Sigaar
Sturen
Substitutie
Tegenstrijdigheden
Zeggenschap
Kiezen
Wensen
Zeeland
Meedenken
Meten met twee maten
Risicofactor
Motieven
Aanpraten
Toekomstvisie
Sturen
Grondslagen
Compartimenten
Hulpmiddelen
Lijntjes
Bekostiging
Toekomst
Kruispunt
Nog een RVS-advies
Opmerkelijke keuzes
Regie
KWF
Wild
Circus
Anders denken
Eigen risico
Win-win
Tussenbalans
Regels
Aanpakken
Eigendom
Adviezen 2
Adviezen
GGZ
Bedrijfsvoering
Participatiemodel
Gelijkgerichtheid
Farma
Markt
Hoofdlijnenakkoord
Budgetplafond
Snoepjes
Ziek
Campagne
Geloof
Opties
Onderscheid
Mal
Logica
Vastgoed
Zorgfonds
Ondanks
Keerpunt
Zorgverzekeraars 2
Zorgverzekeraars
Potjes
Zinnig en zuinig
Lusten en lasten
Transparantie
Bezinning
Profijt
Ideologie en praktijk 2
Vertrouwen
24-uursdienst
Dwanglicentie
Ideologie en praktijk
Schadelast
Ereschuld
Tarieven
Second best
De worsteling met migratie
Blessing in disguise
Kiezen voor Asscher
Neem ons mee
Wat voor Europa willen wij?
Lessen uit decentralisatie
Wie betaalt, bepaalt
Ontmasker het neoliberalisme
Koddebeiers
Kosten en baten in de zorg
De macht van schoolbesturen
Met gepaste trots
Rare sprongen
Autonomie en kinderbelangen
Hogerop komen
Partij van de smalle marges
Hoe de zorg wordt uitgekleed
Grenzen aan de vrijheid
Grenzen aan de vrijheid
Nederland kennisland?
Een nuchtere stem
Savanna
Prikklok en beroepseer
Meten en weten
De les van Fortuyn