Als je bezwaren hebt tegen de manier waarop de zorg georganiseerd is, moet je ook mee willen denken over de vraag hoe het beter zou kunnen. Onder dat motto blogt Marijke Linthorst vanaf 5 september 2016 wekelijks over de zorg in Nederland.

In december 2014 stemde Marijke Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Zij had zich in het onderwerp verdiept en was er niet van overtuigd dat dit zou leiden tot kwalitatief betere en goedkopere zorg. Sindsdien heeft de zorg haar niet meer los gelaten. Na haar vertrek uit de Eerste Kamer heeft zij zich als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Zij doet daar, onbetaald, onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. Op deze plaats doet Marijke wekelijks verslag van haar bevindingen.

Abonneren op de blogs
Volg Marijke Linthorst op haar zoektocht langs huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen en ontvang iedere week haar blogs via e-mail.

Reageren op de blogs? Maak hieronder een account aan, of stuur een e-mail naar mlinthorst@wbs.nl

Blogs van Marijke Linthorst

Motieven
Aanpraten
Toekomstvisie
Sturen
Grondslagen
Compartimenten
Hulpmiddelen
Lijntjes
Bekostiging
Toekomst
Kruispunt
Nog een RVS-advies
Opmerkelijke keuzes
Regie
KWF
Wild
Circus
Anders denken
Eigen risico
Win-win
Tussenbalans
Regels
Aanpakken
Eigendom
Adviezen 2
Adviezen
GGZ
Bedrijfsvoering
Participatiemodel
Gelijkgerichtheid
Farma
Markt
Hoofdlijnenakkoord
Budgetplafond
Snoepjes
Ziek
Duidelijkheid tot op het bot
Campagne
Geloof
Opties
Onderscheid
Mal
Vastgoed
Logica
Zorgfonds
Ondanks
Keerpunt
Zorgverzekeraars 2
Zorgverzekeraars
Potjes
Zinnig en zuinig
Lusten en lasten
Transparantie
Bezinning
Profijt
Ideologie en praktijk 2
Vertrouwen
24-uursdienst
Dwanglicentie
Ideologie en praktijk
Schadelast
Collectieve bezigheidstherapie?
Ereschuld
Tarieven
Second best
De worsteling met migratie
Blessing in disguise
Kiezen voor Asscher
Consumenten zijn geen burgers
Neem ons mee
Wat voor Europa willen wij?
Lessen uit decentralisatie
Wie betaalt, bepaalt
Ontmasker het neoliberalisme
Koddebeiers
Kosten en baten in de zorg
De macht van schoolbesturen
Met gepaste trots
De risico’s van pragmatisme
De moraal in de publieke sector
Rare sprongen
Autonomie en kinderbelangen
Hogerop komen
Partij van de smalle marges
Hoe de zorg wordt uitgekleed
Grenzen aan de vrijheid
Grenzen aan de vrijheid
Nederland kennisland?
Moraal kan ook zonder religie
Een nuchtere stem
De doodlopende weg van het vmbo
Savanna
De kosten van huwelijksmigratie
Prikklok en beroepseer
Meten en weten
Een zegen voor de vernieuwing
De kiezer heeft zich vergist?
De les van Fortuyn